Statskrematoriet

Print Friendly, PDF & Email

Art: Brev
Emne: Overbefolkning
København, poststemplets dato

STATSKREMATORIET
København

At Deres generalieblad fremgår det, at De gennem længere tid har ført
en nytteløs og overfladisk tilværelse og ikke mere er til nogen gavn for
menneskeheden. Samfundet kan ikke forvente at høste fordel at Deres liv,
og Deres livssyn ærgrer kun Deres medmennesker. Det befales Dem derfor
i henhold til by at 1.9.1960 angående overordentlige foranstaltninger og iværk-
sættelser af nødhjælpsarbejder til bekæmpelse af arbejdsløsheden § 219, st
3, 4. atsnit f.o., i statens og din egen interesse at henvende Dem førstkom-
mende mandag morgen kI. 6.00 Statskrematoriet ved ovn nr. 7, for at Deres
sørgelige rester kan blive destruerer.

Følgende bedes bemærket
Der skal medbringes et bundt tørt optændingsbrænde og 1/2 hI kul (ikke
brunkul), da dette ellers vil blive debiterer boet til anskattelsespris. Endvidere
skal De medbringe en skål til fedtegrever samt et stykke fedtet papir til
knoglerester. Disse efterladenskaber vil derefter til fordel for giro 607 blive
solgt til A/S ‘Fup & Fiduser’.

Froholdsregler der må efterkommes
De må øjeblikkelig ophøre med at nyde spiritus, vinånd e.lign. Således
at enhver fare for eksplosion, der let vil kunne beskadige ovnen eller evt.
kvæste fyrbøderen, er udelukket, medens Deres trøstesløse levninger fortæres
at den lystigt blatrende ild. Det vand, De har hovedet, må De få fjernet
da et sådant kvantum meget let vil kunne slukke den oventoromtalte ild.
Ligeledes må De sørge for at holde maven orden i de sidste dage inden
destruktionen, da der endnu ikke, grundet den overvældende travlhed. er
anskattet gasmasker til personalet. Fødderne må for denne ene gangs skyld
være renvaskede, da der ellers vil danne sig løbesod i røgkanalerne.

Skulle De mod forventning ikke indfinde Dem til den fastsatte tid, vil
De blive afhentet at Kongens Foged, hvilket vil betyde en yderligere omkost-
ning for boet.

Idet vi forventer, at De også i denne samfundsvigtige sag vil yde Deres
bidrag og udvise den fornødne ved at møde op uden tøven eller indsigeise,
forbliver vi

med brændende agtelse

STATSKREMETORIET
Fyrbøderen

Se også

Smid tøjet Rekvister: Deltagerne skal STARTE med at have tøj på…(o; Sværhedsgrad: 2 Der er flere variationer af spillet. 1) Du bliver spurgt om noget personligt – enten svarer
Du må ikke sige nej!!!!!... Rekvister: Gavebånd Sværhedsgrad: 1 Legen går ud på, at alle fest deltagere når de ankommer får udleveret et gavebånd der er bundet sammen med en knude. Båndet
Se, når to hjerter møde... Melodi:  Titte til hinanden Se, når to hjerter mødes så kærlig og så hed, da svaerger de hinanden en evig troskabsed, de ser en fremtid for sig så
Noget om kraft Melodi:  Jeg plukker fløjlsgræs Noget om kraft. Mel : Jeg plukker fløjlsgræs Med store undrende øjne går jeg, hvor anemonerne lyser hvidt. Og midt i forårets lysvæld går
Anne’s Takkesang Melodi:  Jeg ved en lærkerede Annes takkesang Mel. Jeg ved en lærke rede. 1. Det tog mig flere timer, At skrive denne sang, Jeg sikre ik’ det rimer,
Brudgommens tale Ja, nu vil begynde på en tale. Ja jeg er jo nok lidt nervøs? Det tror i vel ikke på sådan som jeg snakker til hverdag. Mne
Midsommersang Melodi:  Når de lyse lærker synger over Danmark Våren bryder frem med lærkesang mod himlen, mens tusindvis af blomster myldrer frem, man kan glædes over – midt i
Sang til Charlottes konfi... Melodi:  I en kælder sort som kul, eller: Højt fra træets grønne top. Nu vi samlet er til fest dejlig mad serveret skønnest her at være gæst du
Guldbryllup Melodi:  Seksdagsvalsen Endelig så blev der fest… Vi er budt her med som gæst… “Guldbryllup” fejres idag, Derfor et fløjt de skal ha`. Kom alle gæster fløjt med,
Godmiddag i stuen Melodi:  Godaften i stuen Godmiddag i stuen hvor er konfirmanden for nu skal han sørge for stemning og virak. Han stod der i døren og modtog hans gæster

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *