Statskrematoriet

Print Friendly, PDF & Email

Art: Brev
Emne: Overbefolkning
København, poststemplets dato

STATSKREMATORIET
København

At Deres generalieblad fremgår det, at De gennem længere tid har ført
en nytteløs og overfladisk tilværelse og ikke mere er til nogen gavn for
menneskeheden. Samfundet kan ikke forvente at høste fordel at Deres liv,
og Deres livssyn ærgrer kun Deres medmennesker. Det befales Dem derfor
i henhold til by at 1.9.1960 angående overordentlige foranstaltninger og iværk-
sættelser af nødhjælpsarbejder til bekæmpelse af arbejdsløsheden § 219, st
3, 4. atsnit f.o., i statens og din egen interesse at henvende Dem førstkom-
mende mandag morgen kI. 6.00 Statskrematoriet ved ovn nr. 7, for at Deres
sørgelige rester kan blive destruerer.

Følgende bedes bemærket
Der skal medbringes et bundt tørt optændingsbrænde og 1/2 hI kul (ikke
brunkul), da dette ellers vil blive debiterer boet til anskattelsespris. Endvidere
skal De medbringe en skål til fedtegrever samt et stykke fedtet papir til
knoglerester. Disse efterladenskaber vil derefter til fordel for giro 607 blive
solgt til A/S ‘Fup & Fiduser’.

Froholdsregler der må efterkommes
De må øjeblikkelig ophøre med at nyde spiritus, vinånd e.lign. Således
at enhver fare for eksplosion, der let vil kunne beskadige ovnen eller evt.
kvæste fyrbøderen, er udelukket, medens Deres trøstesløse levninger fortæres
at den lystigt blatrende ild. Det vand, De har hovedet, må De få fjernet
da et sådant kvantum meget let vil kunne slukke den oventoromtalte ild.
Ligeledes må De sørge for at holde maven orden i de sidste dage inden
destruktionen, da der endnu ikke, grundet den overvældende travlhed. er
anskattet gasmasker til personalet. Fødderne må for denne ene gangs skyld
være renvaskede, da der ellers vil danne sig løbesod i røgkanalerne.

Skulle De mod forventning ikke indfinde Dem til den fastsatte tid, vil
De blive afhentet at Kongens Foged, hvilket vil betyde en yderligere omkost-
ning for boet.

Idet vi forventer, at De også i denne samfundsvigtige sag vil yde Deres
bidrag og udvise den fornødne ved at møde op uden tøven eller indsigeise,
forbliver vi

med brændende agtelse

STATSKREMETORIET
Fyrbøderen

Se også

Vi samlet er til fest i d... Melodi:  Menuetten fra Elverhøj A: Vi samled er til fest i dag. B: Med vin og mad i venners lag. C: At køre langt er ingen sag. D:
Tak for mig Melodi:  Jeg er så glad for min cykel Jeg er en glad lille pige. Jeg er nu blevet konfimer’t. Der er så meget, jeg vil sige bare jeg
Her sidder vi i massevis Melodi:  Molak molak mak mak mak Her sidder vi i massevis og hylder jer på dagen. Attesten siger tolv-ethalvt-tiår har i jo nu på bagen. Morgenstunds har guld
Jeg er XX har bryllupsda’ Melodi:  Jeg er havren Jeg er xx og har bryllupsda’ dem har jeg haft nogle stykker a’ her jeg sidder med min kobberbrud syn’s I ikke vi ser
Alder Art: Opslag Emne: Mænd og kvinders alder MANDENS ALDER MELLEM 10 – 20 SOM EN FIAT – LILLE MEN IVRIG … MELLEM 20 -30 SOM EN PORSCHE –
Mandens plads i livet Melodi:  Jeg en gård mig bygge vil 1 Jeg en mand mig forme vil, Og det skal der tålmod til, Så nu har jeg valgt en mage, Det
Polterabend afhentningssa... Melodi:  Den evig glade kobbersmed Velkommen si’r vi til os selv her i dit lille bo du havde vel troet du tidligt sku’ til ro men inden fælden
Anti-julesangen Melodi:  Midsommervisen Vi elsker vort land, men ved juletid mindst, når hvert barn tigger gaver med udstrakte hænder, når vi vader omkring, det forbandede træ, til en julesang
Når du nu på dit hjerte... Melodi:  Skuld gammel venskab rent forgå Melodi : Skul’ gammel venskab rein forgå. Nå du nu på dit hjerte her, dit navn du skrevet har. Da send det
bryllup Melodi:  Sømanden will den fromme Melodi: “Sømanden will den fromme… ( Brudeparret synger de første fire linier i hvert vers alene? hvorefter gæsterne synger resten.) (1) Åh, hvem

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *