Statskrematoriet

Print Friendly, PDF & Email

Art: Brev
Emne: Overbefolkning
København, poststemplets dato

STATSKREMATORIET
København

At Deres generalieblad fremgår det, at De gennem længere tid har ført
en nytteløs og overfladisk tilværelse og ikke mere er til nogen gavn for
menneskeheden. Samfundet kan ikke forvente at høste fordel at Deres liv,
og Deres livssyn ærgrer kun Deres medmennesker. Det befales Dem derfor
i henhold til by at 1.9.1960 angående overordentlige foranstaltninger og iværk-
sættelser af nødhjælpsarbejder til bekæmpelse af arbejdsløsheden § 219, st
3, 4. atsnit f.o., i statens og din egen interesse at henvende Dem førstkom-
mende mandag morgen kI. 6.00 Statskrematoriet ved ovn nr. 7, for at Deres
sørgelige rester kan blive destruerer.

Følgende bedes bemærket
Der skal medbringes et bundt tørt optændingsbrænde og 1/2 hI kul (ikke
brunkul), da dette ellers vil blive debiterer boet til anskattelsespris. Endvidere
skal De medbringe en skål til fedtegrever samt et stykke fedtet papir til
knoglerester. Disse efterladenskaber vil derefter til fordel for giro 607 blive
solgt til A/S ‘Fup & Fiduser’.

Froholdsregler der må efterkommes
De må øjeblikkelig ophøre med at nyde spiritus, vinånd e.lign. Således
at enhver fare for eksplosion, der let vil kunne beskadige ovnen eller evt.
kvæste fyrbøderen, er udelukket, medens Deres trøstesløse levninger fortæres
at den lystigt blatrende ild. Det vand, De har hovedet, må De få fjernet
da et sådant kvantum meget let vil kunne slukke den oventoromtalte ild.
Ligeledes må De sørge for at holde maven orden i de sidste dage inden
destruktionen, da der endnu ikke, grundet den overvældende travlhed. er
anskattet gasmasker til personalet. Fødderne må for denne ene gangs skyld
være renvaskede, da der ellers vil danne sig løbesod i røgkanalerne.

Skulle De mod forventning ikke indfinde Dem til den fastsatte tid, vil
De blive afhentet at Kongens Foged, hvilket vil betyde en yderligere omkost-
ning for boet.

Idet vi forventer, at De også i denne samfundsvigtige sag vil yde Deres
bidrag og udvise den fornødne ved at møde op uden tøven eller indsigeise,
forbliver vi

med brændende agtelse

STATSKREMETORIET
Fyrbøderen

Se også

Gang i festen… Rekvister: Sværhedsgrad: 3 Du skriver x antal sedler hvor der f.eks. står: Når du hører en sige kykkeli ky, rejs dig så op, og syng første vers
Trække sko ! Få en sko fra hver herre til selskabet, og lad så damerne trække deres bordherre ved at “blindt” at udvælge en sko fra posen.
RejseTasker – Dagen... Melodi:  Spas i hatten Jeg er en dreng på 32 ½ år. Mit liv er mit hår. Og når der er nogle der har noget til mig Siger
Mulighederne Art: jokes Emne: Jokes Når man bliver født er der to muligheder: Man kan blive en dreng eller man kan blive en pige! Hvis man bliver en pige
XX vi for første gang Melodi:  Jeg en gård mig bygge vil XX, vi for første gang synge vil for dig en sang. Længe lod du på dig vente, mens vi gik og
Takke sang Melodi:  Jeg ved en lærkerede Takkesang Mel: jeg ved en lærkerede En tale sku’ jeg holde Men det jeg ikke kan Det kvaler vil mig volde En sang
Bordplan Man tager et vendespil og lægger den ene brik fra et stik ved bordet og resten i en pose og så skal man sidde der hvor brikken
Storebrors sang til lille... Melodi:  Dernede i dalen Lyt til den erfarne, jeg ældre storebror: Nu er det værste ovre, jeg ikke mere tror at du skal have nerver, nu skal du
Igjen er vi sammel i daw ... Melodi:  Kalle fra Skåne Igjen er vi sammel i daw no te fest en lille bette smul` ældre å svagre. Det blywer vi ålle, for wæ gång vi
Indbydelse til studenterg... Kære familie og venner Skoleåret 2005/2006 er fløjet forbi mig i en rasende fart og pludselig er jeg inde i en periode med eksamener og terperi. Men

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *