Noahs ark, hvis den skulle bygges i dag.

Print Friendly, PDF & Email

Og herren talte til Noah og sagde: ”Om seks måneder vil jeg lade
det regne indtil hele jorden er oversvømmet med vand og alle de onde
mennesker er tilintetgjort. Men jeg vil rede nogle gode mennesker, og
to dyr af hver race, der lever på denne jord.
Jeg befaler dig til at bygge en Ark”
Og så overrakte Herren Noah tegningerne til Arken.

”Okay” sagde Noah, rystende af frygt, og fumlede med
tegningerne.

”Seks måneder, og det begynder at regne” tordnede Herren. ”Du
har bare af at have Arken færdig, eller lære at svømme i lang, lang
tid”

Seks måneder gik. Der blev overskyet, og den første regn
begyndte at falde.

Herren så Noah siddende grædende på gårdspladsen, og der var ingen
Ark.

”Noah” råbte Gud. ”Hvor er arken?”

”Herre tilgiv mig!” tiggede Noah. ”Jeg gjorde mit bedste. Men
der var store problemer.

Først skulle jeg hen på Lokalkontoret for at få en
byggetilladelse, men dine tegninger opfyldte ikke standardkravene.
Så jeg måtte hyre en ingeniør til at lave nye beregninger.
Så kom jeg op at slås med ham om hvorvidt der skulle være et
brandslukningssystem på Arken.
Det skulle der være ifølge Bygningsreglementet.
Dernæst klagede en af mine naboer til kommunen. Naboen, som er
sagfører, og som har et nedlagt landbrug med swimmingpool i haven,
påstod at jeg forbrød mig mod lokalplanen ved at bygge Arken på
gårdspladsen. Så jeg måtte til amtet for at søge om dispensation fra
By- og Landzoneloven.

Så fik jeg problemer med at skaffe træ nok til Arken, fordi der er
et forbud mod at fælde træer, da jeg bor i et skovrejsningsområde,
hvor Naturfredningsforeningerne har et projekt kørende for at rede
den plettede løvfrø.
Jeg måtte overbevise Skov og Naturstyrelsen om at jeg skulle bruge
træ, for at rede frøen. Men de ville heller ikke lade mig fange nogen
frøer, så dem er der ingen af.

Håndværkerne dannede en fagforening, og begyndte at strejke. Jeg
måtte forhandle med SID, som krævede ´en fra den Kristelige
Fagforening fyret, før nogen igen ville tage en hammer eller sav i
hånden.
Nu havde vi seksten snedkere og tømrer ombord på skibet, men ingen
frøer.

Så begyndte jeg at samle dyrene, men blev sagsøgt af nogle
dyrkeaktivister, som klagede til Konkurrenceankenævnet, fordi jeg kun
tog to dyr af hver slags. Netop som jeg fik sagen afvist, kom der en
henvendelse fra miljøministeriet, som sagde:
På given foranledning skal De inden 14 dage dokumentere de
miljømæssige konsekvenser vedrørende intensiv husdyrhold, jf.
bekendtgørelse af 30 feb. 2000. Der skal fra ministeriets side
pointeres at en eventuel VVM tilladelse skal behandles dels hos den
lokale kommune samt hos Amtet.

Samme dag var der et brev fra Kystinspektoratet, som forlangte at få
en oversigt over det omfang oversvømmelsen ville få. Jeg sendte dem
en globus, —- malet blå over det hele.

Amtet har sendt en redegørelse over de arealer som er udlagt til
våde enge, samt gjort mig opmærksom på, at en forøget vandstand kan
skade et forsøg med genetablering af et lyngområde. De tog det ikke
pænt da jeg svarede, at jeg ikke har megen kontrol over et
højerestående væsen.

Lige nu er jeg blevet indklaget for Ligestillingsrådet, der påpeger
den etniske sammensætning af min arbejdsstyrke ikke er i
overenstemmelse med regeringens initiativ for integration af
nydanskere.

Skatteministeriet har beslaglagt hele min formue. De påstår, at jeg
prøver at forlade landet for at undgå at betale skat.

Og jeg har lige fået at vide at jeg skylder dem 9% i
arbejdsmarkedsbidrag.

Jeg tror altså ikke, at jeg kan blive færdig før om 5 år”

Noah græd.

Himlen begyndte at lysne, og solen begyndte at skinne. En regnbue
viste sig på himlen.
Noah så håbefuldt op og spurgte smilende, fuld af fortrøstning: ” Vil
du så ikke ødelægger verden alligevel ?”

”Nej” sagde Herren, ”det har regeringen allerede gjort”…

Se også

Nu skal vi ha’en vise her Melodi:  Jeg har aldrig fået noget Melodi: Jeg har aldrig fået noed Nu skal vi ha’en vise her – vågn bare op til dåd, den handler jo om
Balance m/papir Rekvister: To ark papir pr. deltager og et stopur. Sværhedsgrad: 3 Deltageren skal sætte en fod på et ark – stå på et ben og lægge næste
ved min 18 års fødselsd... Melodi:  Jeg er havren Jeg er METTE, jeg har fødselsda’ 18 år er ingen lille sag! Derfor er jeg glad, I kom herud for at se hvor dejlig
Jathrine takkesang til mo... Melodi:  Jeg en gård mig bygge vil 1. Vi er samlet her idag, for at fejre denne dag. Tak fordi i kunne komme, om lidt tid er dagen
Først du finde skal et r... Melodi:  Min Amanda var fra Kerteminde Først du finde skal et rigtigt lækkert ung og dejligt smækkert eksemplar et, som rigtigt appetitten vækker, og så pakken med dig
Hjertelig velkommen her Melodi:  Jeg en gård mig bygge vil Hjertelig velkommen her lyder nu til hver især. Bordets glæder nu skal nydes, dog velkommen først skal bydes. Til hver gæst
Jeg er så glad i dag Melodi:  Diverse Melodi: Den glade vandrer…….(med frisk gå-på-mod) Jeg er så glad, så glad i dag, jeg er så glad i dag, jeg er så glad, så glad
Takke tale Tak Tak Tak!! Jeg vil gerne sige tusinde tak til min mor og far; for denne prangende fest. Så vil jeg også gerne takke min mormor og
Mors 80 års dag Melodi:  Pigerne fra småland Mel.: Pigerne fra Småland Det er i dag du runder og du bliver otti år og alle er vi samlet, du et stort tillykke
Personligt bordkort Skriv 3-4 personlige kendetegn på personen der skal sidde på den bestemte plads. Ex…..elsker gulerødder, rolig osv. Navnet på personen må ikke stå på kortet. Det sjove

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *